سفارش تبلیغ
صبا ویژن
رز ســــرخ√

برای خـودت زنـدگی کـن

 

 

 

بــَـرآےِ خـودتــ زنـدگے کـُن و لـذتـــ ببـــر ...!


بــہ جَـهـنــم کـہ رفـتـــ  (!)


بـے لـیــآقـتــــ بــود ...!


کسے کہ تـــو را دوستـــ دآشتـہ بـآشـَد ،


بـآ تـــو میـمــآنــَد .


بــَـرآےِ داشتـنَـتــــ مـےجَـنـگـد .


امــآ اگـر دوستـــ نــَـدآشتــہ بـآشـد  (!)


بــہ هــَـر بـَـهـــآنــہاے میــروَد ...!


رفـتــــــ ؟!


بــہ درکــ ...!


✿✿ چهارشنبه 92/3/29 ساعت 6:30 عصر توسط مرضیه: