سفارش تبلیغ
صبا ویژن
رز ســــرخ√

میخواهم عوض شوم

میخواهم عوض شوم ...

 

چرا باید دلتنگ باشم؟

 

تو باید دلتنگ شوی...!

 

میخواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم

 

در دورترین نقطه ...

 

دقت کن...رسیدن به من آسان نیست

 

اگر همتش را نداری آسیب به درخت نرسان

 

به همان سیب های کرم زده ی روی زمین قانع باش...


✿✿ سه شنبه 91/10/19 ساعت 7:33 عصر توسط مرضیه:

.....

 

خُدایَمـ خُداییستـــ...

کـ اگَر سَرَشـ فَریـ ــاد بِزَنمـ

بـ جاے اینکـ ـهـ با مُشتــ بَر دَهـ ـانَمـ بکوبَد

با دَستانَشـ نَوازِشَمـ میکُنَد و میگویَد:

مـےـدانَمـ جُز مَـن کَسـے را نَدارے....  


 

 

 


✿✿ سه شنبه 91/10/19 ساعت 6:59 عصر توسط مرضیه: نظر